top of page

שירותי משרד וירטואלי במשימה חד פעמית, לחישוב ע"פ שעות העבודה בפועל.

במידה ובפועל ביצוע המשימה ארך יותר זמן מהצפוי, יידרש אישור מהלקוח ויירכשו שעות נוספות.

עלות ש"ע 70 ש"ח.

לא כולל מע"מ ועלויות נוספות (כגון שליחויות, כריכה וכדומה).

במידה ובפועל תארך ביצוע המשימה בפחות שעות מהנרכש, יתבצע זיכוי בחשבונית.

ניתן לשמור את יתרת השעות למימוש עתידי או לקבל זיכוי בחשבונית.

משימה חד פעמית

70.00 ₪מחיר
bottom of page